Proč se zajímat?

Každou třetí hodinu je na světě zavražděn 1 křesťan. Každý den je znásilněno nebo donuceno k manželství 25 křesťanek. 245 milionů křesťanů žije pod perzekucí a každý měsíc je zničeno či poškozeno 105 kostelů a modliteben. Mainstreamová média se tématu příliš nevěnují. Proto jsme se rozhodli založit projekt, který bude pro české čtenáře monitorovat pronásledování křesťanů ve světě.

Věřící v Pána Ježíše Krista by neměl zůstat chladným vůči perzekuci, kterou křesťané musí v těchto dnech na celém světě zakoušet. Měj me na paměti, že jsme částí stejného Kristova těla jako naši pronásledovaní bratři a sestry. Trpí-li jedna část údů, trpí s ní celé tělo. Lhostejnost vůči nemocnému údu může přivést celé tělo k destrukci. Spolu s pronásledovanými bratry a sestrami jsme jako Kristovo tělo pronásledování také. Rozdíl je pouze v tom, že oni své utrpení zakouší, to naše nás teprve čeká. Zabráníme-li pronásledovaní našich bratrů a sester, zabráníme mu v budoucnu i u nás.

Semenem nových křesťanů je krev mučedníků. Sdílejme jejich osudy v církvích, pišme o pronásledovaných křesťanech na blozích, sdílejme zprávy na sociálních sítích. Příběhy současných mučedníků mohou mnohé podnítit k následování Krista a probudit entuziasmus. Povzbudí nás k obraně křesťanských hodnot, rodiny a lidského života.

Sdílej:
 •  
 • 14
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •